Balioespen-eskala generikoa. Zientziari buruzko eztabaidak

EDIA proiektuaren izeneko Jarduera zientifikoa HBIko  baliabideak