Balioespen-eskala. Zientzietako ahozko azalpenak

EDIA proiektuaren izeneko Jarduera zientifikoa HBIko  baliabideak