Zientziari eta metodo zientifikoari buruzko funtsezko ideiak

EDIA proiektuaren izeneko Argia eta zientzia agertokira HBIko  baliabideak.