Taldeko kideen rolak eta eginkizunak erregistratzeko taularen txantiloia

EDIA proiektuaren izeneko Argia eta zientzia agertokira HBIko  baliabideak.