Les CIÈNCIES en BLOC


Les CIÈNCIES en BLOC.p  

El bloc «Les CIÈNCIES en BLOC», està fet pel departament de ciències experimentals de l’Institut Giola de Llinars del Vallés . Pretén : acostar el món de la ciència a la quotidianitat de la vida, proporcionar recursos, recollir les activitats que es fan al centre relacionades amb les ciències en tots els àmbits , desenvolupar la sostenibilitat com a valor del centre i explicar el nostre hort ecològic. El bloc és utilitzat com una eina més d’aprenentatge a les classes.